צרו קשר

מעוניינים להתנדב באחד הפרויקטים שלנו?

אתם מוזמנים להתקשר אלינו למספר +3228886713

או לכתוב לנו מייל לכתובת הבאה: info@servicevolontaire.org

Vidéo du mois !
Bannière :
Search:
Contactez nous via Skype
  • Webmaster:
    pierre@servicevolontaire.org De Hanscutter Pierre ,
    Directeur SVI asbl
    30 rue des Capucins, 1000 Bruxelles, Belgium

SVI is a non-profit youth organization that provides placements in international workcamps. Le SVI est la branche indépendante de SJ Vietnam

With the support of:
Art Venture
Commission Européenne
Coup de Pouce Vietnam
Radio Panik
Assofrance.net
Lutte contre les spammeurs - protection newsletter

Page HTML générée en 0.222431 seconds , le mercredi 29 mars 2017 à 05:21
http://www.servicevolontaire.fr/
Nombre de pages visitées: 1